Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana

Izpildes laiks: 19.09.2016. - plānotais izpildes laiks 2020.gada 19.marts.
Pasūtītājs: Jelgavas Lauksaimniecības universitāte

Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanas darbi: logu un ārdurvju nomaiņa, bēniņu siltināšana, vēdināšanas sistēmas atjaunošana.

Jelgavas pils fasādes atjaunošanas darbi: dienvidu, ziemeļu, austrumu un rietumu fasādes atjaunošana, rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana, ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.

Jelgavas pils ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un viens no iecienītākajiem Jelgavas pilsētas apskates objektiem, bet tās stāvoklis ir diezgan slikts. Šādus darbus veikt bija nepieciešams jau sen- pēdējie vērienīgie remontdarbi pilī bijuši pēc Otrā pasaules kara, 20.gadsimta 50 gados, ēku pielāgojot augstskolas vajadzībām.

Tā kā pils ir unikāla, vēsturiska ēka, tās rekonstrukcijas un restaurācijas darbi jāveic ar lielu atbildības sajūtu un cieņu pret estētiskajām, vēsturiskajām un emocionāli nozīmīgajām kultūras mantojuma vērtībām. Jelgavas pils projekta veicamo darbu apjoms ir ļoti iespaidīgs, piemēram, projekta ietvaros jānomaina 770 logi, un, nepārtraucot mācību procesu, jāizbūvē ventilācijas sistēma.

Jelgavas pils atjaunošana notiek vairākos posmos. Pils atjaunošanas darbi uzsākti 2016.gada septembrī un šajā laika posmā, pilnībā atjaunota pils dienvidu fasāde un daļa no Austrumu fasādes, tai skaitā, nomainīti logi un ārdurvis, nosiltināti bēniņi un izbūvēta ventilācijas sistēma. Šobrīd uzsākts pils restaurācijas un rekonstrukcijas projekta 4.posms. Tās ietvaros paredzēts pilnībā atjaunot pils Austrumu fasādi, paralēli veicot šīs fasādes logu un durvju nomaiņu, ventilācijas sistēmas izbūvi.

Projekta ietvaros pils fasādei ir izbūvēta elektroosmoze, kas regulē mitruma daudzumu sienās, līdz ar to, nodrošinot ilglaicīgu pils mūru aizsardzību pret mitrumu un uzlabojot telpu mikroklimatu.

Kopumā Jelgavas pili plānots atjaunot tās vēsturiskajā izskatā, piemērojot to mūsdienu prasībām un izmantošanas iecerēm.


GalerijaAtpakaļ uz projektiem.