Mārtiņš Garais Fotogrāfs

LUBĀNA EZERA HIDROTEHNISKO BŪVJU KOMPLEKSA AIZSARGSPĒJU PALIELINĀŠANA PIEGULOŠO TERITORIJU AIZSARDZĪBAI PRET PLŪDU DRAUDIEM – 1. KĀRTA DIENVIDAUSTRUMU DAMBJA REKONSTRUKCIJA, IETVAROS

ADRESE: Rēzeknes novads, Nagļu pagasts
PASŪTĪTĀJS: SIA “Zemgales meliorācija”
PROJEKTĒTĀJS: SIA „Geo Consultants”
OBJEKTA TIPS: Hidrobūve
PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS: 2014-2015

Projekta realizācijas laikā tika veikta Lubānas ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija 11,1 km garumā, atjaunojot gan dambi, gan 3,9 km garumā to papildus nostiprinot ar metāla sietu konstrukcijām, kas pilsītas ar dolomīta akmeņiem. Veikti dambja būvdarbi: grunts dambja ķermeņa veidošana, dolomīta šķembu un grants ieklāšana, ģeotekstila un gabiona matraču ieklāšana, saliekamo dzelzsbetona kāpņu, piekļūšanai pie ezera, ierīkošana,  būvdarbu skarto teritoriju rekultivāciju un ceļu sakārtošana.

Fotogrāfs: Mārtiņš Garais | www.garais.lv