GAĻAS PĀRSTRĀDES RAŽOŠANAS PROCESA MODERNIZĀCIJA SAMAZINOT IETEKMI UZ APKĀRTĒJO VIDI

ADRESE: ”Grīvas” Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
PASŪTĪTĀJS: SIA “VEGA 1”
PROJEKTĒTĀJS: Juris Lauris 
OBJEKTA TIPS: Jaunbūve
PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS: 2017

Objektā veikti sekojoši būvdarbi:

Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas un zemes darbi;

Armēšanas un betonēšanas darbi;

Metāla konstrukciju un sendviču paneļu montāžas darbi;

Ūdensvada, kanalizācijas un elektroietaišu izbūves darbi;

Ārējo inženiertīklu izbūves darbi;

Ceļa izbūve un asfalta seguma ieklāšanas darbi.