SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRA IZVEIDE BRĪVĪBAS BULVĀRĪ 4, MAZSALACĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA

ADRESE: Brīvības bulvāris 4, Mazsalaca
PASŪTĪTĀJS: Mazsalacas novada pašvaldība
PROJEKTĒTĀJS: SIA “Baltex Group”
OBJEKTA TIPS: Projektē-būvē
PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS: Procesā

SIA “ARMS Group” projekta ietvaros veic bijušās slimnīcas ēkas pārbūvi, lai turpmāk to varētu izmantot sociālā aprūpes centra vajadzībām. Būvprojekta ietvaros plānots pārbūvēt dzīvojamās istabas, WC un dušas telpas, koplietošanas un noliktavas telpas, lifta izbūve. Bijušajai slimnīcas ēkai ir plānots izbūvēt divas piebūves, kur viena no tām būs ēkas kreisajā spārnā – atpūtas telpa pansionāta iemītniekiem, savukārt ēkas labajā spārnā ir plānots izbūvēt jaunu ieejas mezglu ar uzbrauktuvi telpas siltummezglam un pārtikas sadales telpai. Projekta ietvaros ir plānots ierīkot bruģētus celiņus un laukumus ~ 15 % no kopējās teritorijas platības, ierīkot zālāju un ilggadīgo stādījumu dobes, kā arī uzstādīt labiekārtojuma elementus.

Lai saglabātu šī ēkas vēsturisko auru, logu rāmjiem tiks saglabāts vēsturiskais dalījumus un ēkas galvenajām ieejas durvīm tiks saglabāts vēsturiskais izskats un izmērs.

Realizējot šo projektu, SIA “ARMS Group” sakārtos šo vēsturisko ēku, tai būs sakopta vide, tiks izveidotas jaunas darba vietas un senioriem būs iespēja saņemt pakalpojumu.