binary comment
ADRESE:
Augšiela 1, Rīga
PASŪTĪTĀJS:
VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”
PROJEKTĒTĀJS:

SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”

OBJEKTA TIPS:

Projektēšana un būvniecība

PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS:
Procesā
Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
Projekts sevī ietver vairākas sporta būves, bet ledus hallē būs divi laukumi. Tā varētu būt arī Latvijas hokeja izlases potenciālā mājvieta Halle, kurā paredzētas 700 skatītāju vietas, no kurām 500 būs stacionāras, pasaules čempionāta laikā tiks izmantota treniņu vajadzībām. Tajā atradīsies divi laukumi, no kuriem viens būs lielāks par otru, kā arī tos varēs izmantot daiļslidošanas, kērlinga un šorttreka vajadzībām.

Arhitektūra.

Būvprojektā minimālajā sastāvā paredzam izbūvēt jaunu Daugavas stadiona ledus halli, atjaunojot šo funkciju sporta kvartālā ( iepriekšēja fiziski un morāli novecojusī ledus halles ēka tika nojaukta 2018. gadā). Projektējamais skatītāju vietu skaits ir 725. Jaunbūves telpu kopējā platība ir 9235,3 m2, būvtilpums – 86160 m3.

Apjoms.

Jaunbūvējamai ēkai ir divi virszemes stāvi. Tajā ir izvietotas divas atbilstošu (IIHF standartiem) izmēru zāles, ar nepieciešamajām funkcijām, atbilstoši projektēšanas uzdevumam. Apjomu telpiski veido ar prizma, kas pacelta par trim metriem, frontālajā daļā pret Augšielutā ir atvērta, veidojot plašu, lielas pārkares pasargātu, stiklojumu, kas marķē ieejas fasādi, un ieejas. Jumta ainavā, skatos no augstākiem skatu punktiem ( tilts un blakus esošās stadiona tribīnes) nedaudz izceļas galvenās ledus halles jumts, kas veidots, kā lēzena arka, Apjoma apakšējā daļa ierauta uz iekšu, šajā zonā izvietoti visi saimnieciskie un palīgsavienojumi ar ārtelpu. Apjoma mērogs iekļaujas konkrētās vides kontekstā – D tribīnes, A.Deglava pārvads, dzelzceļa infrastruktūra. Lēzeni plānā izliektās fasādes reaģē uz stadiona un tā gala tribīņu formveidi, kā arī iekļaujas transporta būvju lineārismā.