ADRESE:
”Grīvas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
PASŪTĪTĀJS:
SIA “VEGA 1”
PROJEKTĒTĀJS:
Juris Lauris
OBJEKTA TIPS:

Jaunbūve

PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS:
2017.
Gaļas pārstrādes uzņēmuma “Nākotne” ražotnes modernizācija, samazinot tās ietekmi uz apkārtējo vidi
Uzņēmuma “Nākotne” ražotnes modernizācijas projekta ietvaros tika veikti gruntsūdens līmeņa pazemināšanas un zemes darbi, armēšanas un betonēšanas darbi, metāla konstrukciju un sendviču paneļu montāžas darbi. Tāpat tika veikti ūdensvada, kanalizācijas un elektroietaišu izbūves darbi, ārējo inženiertīklu izbūves darbi, kā arī ceļa izbūve un asfalta seguma ieklāšanas darbi.