ADRESE:
Voleru iela 4, Rīga
PASŪTĪTĀJS:
Valsts Vides dienests
OBJEKTA TIPS:

Hidrobūve

PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS:

2015.–2016

Kuģu piestātnes VL-14 Voleru ielā 4, Rīgā, remonts

Kuģu piestātnes remontdarbi tika veikti divos posmos, pirmajā veicot pašas piestātnes remontdarbus, otrajā – virsbūves remontu un teritorijas labiekārtošanas darbus. Kuģu piestātnes remonta laikā tika veikti tādi sagatavošanas darbi kā mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana, mērniecības darbi, gultnes apsekošana un uzmērīšana, būvkonstrukciju demontāža, papildu projektēšanas darbi un detālo rasējumu izstrāde. Tāpat veikti nopietni zemes darbi, piemēram, rakšanas darbi būvbedrē zem ūdens līmeņa, betonēšanas darbi, tēraudliešanas darbi un aprīkojuma, piemēram, enkuru, enkurskrūvju u.c., uzstādīšana. Projekta ietvaros veikti arī būtiski labiekārtošanas darbi – asfaltbetona seguma atjaunošana, grunts norakšana seguma izbūves zonā un gar piestātnes virsbūvi, aprīkojuma un atvairierīču montāža, krasta nostiprinājuma atjaunošana. Ar augstspiediena strūklu tika attīrītas piestātnes virsbūves betona virsmas, izveidoti urbumi enkuru uzstādīšanai, uzstādītas atvairbarjeru veidnes un sakārtota lietus ūdeņu savākšanas sistēma.