ARMS GROUP KVALITĀTES STANDARTU SERTIFIKĀTI

Integrētā vadības sistēma (IVS)

Atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem, uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta integrētā vadības sistēma, kas ietver ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018 standartus.

Intergētās vadības sistēma ir neatņama ARMS Group komercdarbības sastāvdaļa. Tā ļauj mums efektīvi izprast un apmierināt klientu vēlmes un prasības, apliecināt uzņēmuma atbildību vides aizsardzības jomā, kā arī nodrošināt veselībai nekaitīgus un drošus darba apstākļus saviem uzņēmuma darbiniekiem.

  • ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības”
  • ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēma. Prasības vadlīniju pielietošanā”
  • ISO 45001:2018 „Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas. Prasības un vadlīnijas lietošanai”