thumbnail_Header_lubanas_ezers
ADRESE:
Rēzeknes novads, Nagļu pagasts
PASŪTĪTĀJS:
SIA “Zemgales meliorācija”
PROJEKTĒTAJS:

SIA „Geo Consultants”

OBJEKTA TIPS:

Hidrobūve

PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS:
2014.–2015.g
Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1. kārta Diendvidaustrumu dambja rekonstrukcijas ietvaros
Projekta realizācijas laikā tika veikta Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija 11,1 km garumā. Būvniecības procesā tika veikta grunts dambja ķermeņa veidošana, dolomīta šķembu un grants ieklāšana, ģeotekstila un gabiona matraču ieklāšana, saliekamo dzelzsbetona kāpņu piekļūšanai pie ezera ierīkošana, dambja nostiprināšana ar metāla sietu konstrukcijām, kā arī būvdarbu skarto teritoriju rekultivācija un ceļu sakārtošana.